משרד רואי חשבון

ביקורת

המשרד מעניק ללקוחותיו שירותי ביקורת דו"חות כספיים כולל דו"חות רבעוניים, שנתיים וסקורים. המשרד משמש כמבקר הדוחות הכספיים של חברות בתחומים שונים (תעשייה מסורתית, היי טק, ענף המזון, שירותים וכו') ומסייע בעריכת דוחות כספיים למוסדות פיננסיים.

Quotation Mark

"לכל אחד יש משפט שהיה רוצה לשים באתר שלו"

"לי אין כזה לכן אוריד"

בין לקוחותינו
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer