משרד רואי חשבון

ליווי וייעוץ עסקי

במסגרת שירות זה, נגדיר, בשיתוף העסק, בעיות מיידיות להן יימצאו דרכי פתרון. היישום יבוצע בשיתוף פעולה מלא תוך הצבת יעדים ומעקב אחר השגתם.
פעילות היעוץ והליווי כוללת:

  • בניית תקציב חודשי/שנתי ובחינת התאמתו לביצוע בפועל.
  • בחינות פיננסיות וכלכליות (תוכניות עסקיות, בדיקת היתכנות, בדיקת כדאיות, סקרי חוזה וכו'). ניהול תזרימי מזומנים.
  • הסדרי רכישה ומכירה של עסקים.
  • הערכות שווי.
  • בדיקות נאותות Due Diligence .
  • שירותי בקרה ושליטה .
  • הבראת עסקים.
  • גיוסי הון.
  • פתרון בעיות מימון והגשת תוכניות מימון לקרנות ממשלתיות.
  • תמחיר.

Quotation Mark

"לכל אחד יש משפט שהיה רוצה לשים באתר שלו"

"לי אין כזה לכן אוריד"

בין לקוחותינו
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer